Michał Edward Dudek

 

 

 

 

Biografia 

Spis wystaw Michała Dudka

Dokumentacje

Historia fotografii

Galeria Michała Dudka I

Galeria Michała Dudka II 

Galeria Michała Dudka III

Bogusław Danielewski 90 lecie

Janusz Degler 

80 lecie

 

Igor Przegrodzki

 

Iwona Stankiewicz

 

Halina Skoczyńska

 

Zdzisław Kuźniar

 

Przebudowa skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu  

 

Wernisaż wystawy 
Muzeum Teatru Wrocław 

21 XI 2022

 

Kontakt

Linki

 

Ważne kontakty, adresy  

Inni Artyści

 

 

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

Web design by A.DUDEK-DÜRER 2014

Fotografie

Andrzej DUDEK-DÜRER

Z cyklu Kuszenie nieświętego Andrzeja, 1976, klej – technika 

chromianowa, 40 cm x 30 cm / From the cycle Temptation 

of Non-Saint Andrew, 1976, glue – chromate technique,  40 cm x 30 cm

Z cyklu Odczynianie, 1976, klej – technika chromianowa,  

24 cm x 30 cm / From the cycle Spell breaking, 1976, 

glue – chromate technique24 cm x 30 cm

Stojąc w wodzie…, 2005, podczas 51 Biennale Sztuki w Wenecji

fotografia, solwentografia, 40 x 53 cm / Standing in Water…, 2005,

 at 51. Art Biennale in Venicephotograph, solvent print, 40 x 53 cm

 

 

««««

© 1471-2005 Andrzej DUDEK-DÜRER