Michał Edward Dudek

 

 

 

 

Biografia 

Spis wystaw Michała Dudka

Dokumentacje

Historia fotografii

Galeria Michała Dudka I

Galeria Michała Dudka II 

Galeria Michała Dudka III

Bogusław Danielewski 90 lecie

Janusz Degler 

80 lecie

 

Igor Przegrodzki

 

Iwona Stankiewicz

 

Halina Skoczyńska

 

Zdzisław Kuźniar

 

Przebudowa skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu  

 

Wernisaż wystawy 
Muzeum Teatru Wrocław 

21 XI 2022

 

Kontakt

Linki

 

Ważne kontakty, adresy  

Inni Artyści

 

 

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

Web design by A.DUDEK-DÜRER 2014

          

  

Heliografia – termin, którym Niepce Joseph Nicephore nazwał efekt procesu uzyskanego podczas licznych doświadczeń fotograficznych z użyciem światła słonecznego.

Heliochrom termin użyty po raz pierwszy przez Ducosa du Haurona. Uczony prowadził doświadczenia w dziedzinie fotografii i wykorzystywał  działanie promieni słonecznych do naświetlania żelatynowo – dwuchromianowej warstwy pokrywającej biały papier. Po wielu latach eksperymentów w dziedzinie fotografii zaczęto stosować technikę, która obecnie nazywana jest „gumą” w związku z użyciem podczas procesu emulsji zawierającej, m. in gumę arabska.

 Michał Dudek stosuje zamiennie dla swoich prac obie nazwy heliografia i helichrom dla podkreślenia roli działania porominii słonecznych w procesie przetwarzania fotografii.

Heliografia, heliochrom, guma dwuchromianowa to tzw. szlachetna technika fotograficzna. Polega na przetworzeniu fotografii w negatyw a następnie stykowym naświetlaniu promieniami słonecznymi  złożonego negatywu z odpowiednio przygotowanym papierem – dobrej jakości bristolem. Emulsję światłoczułą tworzy dwuchromian potasu zmieszany z gumą arabską, do której przed nałożeniem na papier dodaje się niewielką ilość tempery. Stosować można różne kolory nakładane warstwami. Czas naświetlania dobiera się eksperymentalnie, w zależności od dnia. W pełnym słońcu należy uważać, aby nie „ spalić” ,to znaczy, aby nie naświetlać negatywu i papieru zbyt długo. Po naświetleniu bristol wypłukuje się w wodzie. Farba naświetlona daje obraz,  nienaświetlona zostaje wypłukana. Po wysuszeniu można nałożyć drugą warstwę koloru i powtórzyć proces naświetlania. Po  wysuszeniu pracę pokrywa się werniksem, który nadaje blask i chroni pracę przed przypadkowym zniszczeniem. Prace heliograficzne dają wyjątkowy efekt  „malarskości”. Wiele osób po obejrzeniu swojego portretu sądzi, że wizerunek został namalowany tradycyjnie – pędzlem. Przygotowanie negatywu, skład mikstury służącej do naświetlania, sposoby suszenia, nakładania farby, składanie negatywu z bristolem te elementy, które każdy artysta opracowuje indywidualnie.

W końcu lat sześćdziesiątych XX wieku Andrzej Dudek – Durer eksperymentował z technikami szlachetnymi. Konsekwencją jego doświadczeń było m.in. odtworzenie wielu technik i technologii związanych z heliochromem, oraz stworzenie własnych indywidualnych receptur i metod dotyczących szlachetnych technik fotograficznych. Metody i receptury stosowane przez Michała Dudka  wyrastają i kontynuują te doświadczenia.

Każdy artysta wypracowuje indywidualną  recepturę tej szlachetnej techniki. Metoda Michał Dudka wypracowana przez długie lata eksperymentowania daje niezwykłe efekty wizualne.

 ««««


© 1989-2018 Michał Edward DUDEK