Michał Edward Dudek

 

 

 

 

Biografia 

Spis wystaw Michała Dudka

Dokumentacje

Historia fotografii

Galeria Michała Dudka I

Galeria Michała Dudka II 

Galeria Michała Dudka III

Bogusław Danielewski 90 lecie

Janusz Degler 

80 lecie

 

Igor Przegrodzki

 

Iwona Stankiewicz

 

Halina Skoczyńska

 

Zdzisław Kuźniar

 

Przebudowa skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu  

 

Wernisaż wystawy 
Muzeum Teatru Wrocław 

21 XI 2022

 

Kontakt

Linki

 

Ważne kontakty, adresy  

Inni Artyści

 

 

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

Web design by A.DUDEK-DÜRER 2014

Michał Edward Dudek

Michał Edward Dudek to wrocławski artysta – fotografik. Z wykształcenia jest geografem. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim.

   Od ponad trzydziestu lat zajmuje się fotografią artystyczną. Jego ulubioną formą artystycznego wyrazu jest XIX-wieczna tzw. technika szlachetna zwana przez Artystę heliografią lub heliochromem. Jest to połączenie fotografii z malarstwem i grafiką. Twórca wykorzystuje działanie promieni słonecznych na odpowiednio przygotowaną emulsję. Cały ten proces jest bardzo skomplikowany i wymaga nie tylko doskonałej znajomości warsztatu ale również ogromnej cierpliwości i artystycznej intuicji. W efekcie tych działań Michała Dudka powstają oryginalne i niepowtarzalne dzieła.

   Od wielu lat Artysta związany jest ze środowiskiem teatralnym Wrocławia. Pierwszą wystawę heliograficznych portretów Michał Dudek prezentował w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu – „ Aktorzy Teatru Współczesnego”. ( 1989 r.).Tą samą techniką , w której się specjalizuje wykonał cykl portretów aktorów biorących udział w spektaklu „ Miazga „ w reżyserii K. Brauna wystawionym w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Prace prezentowane były wówczas w foyer Teatru Polskiego, a także w  Klubie Dziennikarza i Międzynarodowym Klubie Prasy i Książki.(1991 r.).W tym samym roku wykonana przez Michała Dudka seria heliograficznych wizerunków M. Monroe została przekazana przez Artystę do Muzeum Narodowego w Warszawie w celu wykorzystania podczas trwającej wówczas wystawy A.Warhola. Prace M. Dudka zostały sprzedane podczas aukcji a dochód przeznaczony na potrzeby Instytutu Niewidomych w Laskach.

   W 2003 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i 77 rocznicy urodzin znakomitego aktora Igora Przegrodzkiego we wrocławskim Muzeum Miejskim pokazana została wystawa Artysty pt. „ Zdjęcie maski. Igor Przegrodzki w heliografiach Michała Dudka”. Na tej wystawie zaprezentowano 46 portretów wybitnego Aktora. Rok później prace te eksponowane były w Teatrze Narodowym w Warszawie w związku z obchodami 60-lecia pracy artystycznej Igora Przegrodzkiego. W tym samym roku ( 2004 ) wystawa towarzyszyła 44. Kaliskim Spotkaniom Teatralnym. W roku 2006 nowe prace związane z obchodami 80. Urodzin I. Przegrodzkiego pokazano w Galerii Teatru Polskiego we Wrocławiu.

W czerwcu 2006 roku znakomity aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu Ferdynand Matysik obchodził na scenie Teatru Kameralnego 75. rocznicę urodzin. Jednym z upominków, który sprawił aktorowi wyraźną przyjemność był Jego heliograficzny portret autorstwa Michał Dudka.  

   Artysta od kilku lat współpracuje z Radą Wydziału PWST we Wrocławiu. Od 2010 roku najlepsza studentka / student oprócz nagrody Rady otrzymuje swój portret heliograficzny autorstwa Michała Dudka. To dar artysty dla PWST i wyróżnionej osoby. Jest to nagroda im. Małgorzaty Napiórkowskiej, zmarłej w 2000 roku wrocławskiej aktorki teatralnej i filmowej w celu Jej upamiętnienia. W 2010 roku w Muzeum Miejskim we Wrocławiu została zorganizowana wystawa portretów heliograficznych tej Aktorki.

   W roku 2011 w Ratuszu Wrocławskim przedstawiono portrety heliograficzne Igora Przegrodzkiego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Najlepszemu studentowi PWST we Wrocławiu wręczono heliograficzny portret.

    Od 2018 r. we wrocławskiej AST znajduje się stała ekspozycja portretów laureatów tej nagrody ( 24 portrety w 2023 r.).

   W 2015 roku praca artysty - portret heliograficzny „Seria My Portrety II „Małgorzata” został wyróżniony i zaprezentowany na wystawie  „Niebieska flasza” piktorialny walor fotografii 1914 – 2014”- wystawa była prezentowana we wrocławskim Muzeum Narodowym; kuratorem wystawy był Adam Sobota. 

   W latach 2014-2016 Michał Dudek dokumentował prace adaptacyjne budynku skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Teatru im H. Tomaszewskiego.  

   W czerwcu 2016 roku z okazji  potrójnego Jubileuszu znakomitego aktora Zdzisława Kuźniara „ 85-65-55”´w kawiarni „Kosmos” odbył się wernisaż prezentujący 20. nowych portretów aktora autorstwa Michała Dudka.

      W listopadzie tego roku wystawa została pokazana w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Towarzyszyła ona monodramowi „Ja, Feuerbach” w wykonaniu Zdzisława Kuźniara.

  W marcu 2017 roku sto portretów heliochromowych wrocławskich aktorów zostało zakupionych i znajdują się w Muzeum Miejskim Wrocławia, Oddział Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego.

  Michał Dudek miał wystawy autorskie również za granicą: w Hanshin College of Beauty w Osace ( Japonia ), w Micro Hall Art Center w Edewecht, w Gotersloh( Niemcy ). Zdjęcia autorstwa Michała Dudka z  próby spektaklu „Bracia Karamazow: (Teatr Polski Wrocław 2018 r.) są prezentowane na stronach internetowych  Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

   Prace Artysty znajdują się m. in. w Muzeum Miejskim we Wrocławiu w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Muzeum Historii Fotografii w Krakowiew, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, w Art  Gallery w Salerno we Włoszech oraz w zbiorach prywatnych  w Polsce, Francji, Niemczech i Japonii.

      Michał Dudek zajmuje się również fotograficzną dokumentacją ciekawych zabytków architektury. W latach 2005 – 2011 przeprowadzono na dużą skalę prace remontowo – budowlane niezwykle interesującego zabytkowego obiektu jakim jest tężnia nr 2 w Ciechocinku. Przez sześć lat Michał Dudek dokumentował przebieg tych prac. W rezultacie powstał wyjątkowy cykl złożony z ponad 500 unikatowych zdjęć. Swoim obiektywem Artysta utrwalił także inne obiekty architektury Ciechocinka. Są to zarówno te starannie odrestaurowane i odnowione jak i te, które  powoli, z różnych przyczyn znikają z pejzażu miasteczka. Jest to niezwykle bogata dokumentacja, na którą składają się setki zdjęć. Wiele z nich ma wyjątkową wartość nie tylko artystyczną ale także historyczną. 

  Podczas jednego z pobytów w Ciechocinku Artysta wykonał serię portretów kilku mieszkanek Ciechocinka. Prace te prezentowane były w galerii „Pod Dachem Nieba(2007 r.). Portrety wzbudziły ogromne zainteresowanie ze względu na zadziwiające efekty wizualne, które daje ta technika fotograficzna.

  W roku 2012 Artysta wydał album swoich prac heliograficznych „ My Portrety”. Cykl ten jest sukcesywnie rozszerzany, ponieważ Autor  kontynuuje współpracę z wrocławskim środowiskiem aktorskim. W 2015 roku powstał album „Czas Portretów. Zawiera on portrety heliograficzne przyjaciół i znajomych artysty. Album w tradycyjnej formie książkowej znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku oraz w bibliotece Muzeum Narodowego we Wrocławiu.  

   W 2020 roku Michał Dudek wydał rozszerzoną wersję albumu ,,My portrety''. Egzemplarze tego wydawnictwa, znajduję się we wrocławskich instytucjach kulturalnych -  archiwum Teatru Polskiego, Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego,w Instytucie Historii Sztuki we Wrocławiu i w bibliotece Muzeum Narodowego.

   W 2022 r. w związku z wystawą „Michał Dudek heliografie. Portrety aktorek i aktorów” w Muzeum Teatru został wydany okolicznościowy katalog.

 ««««

 

© 1989-2023 Michał Edward DUDEK