Nicephore Niepce's House Museum - History of Photography

www.niepce.com/home-us.html   Zapisane w pamięci cache
Dedicated to the History of Photography from its origins by French scientist and inventor Nicephore Niepce. Niepce discovered the process known as Heliography.

Joseph Nicéphore Niépce: The First Photograph

www.hrc.utexas.edu/exhibitions/ permanent/firstphotograph/niepce   Zapisane w pamięci cache
Born in 1765 in Chalon-sur-Saône, France, Joseph Nicéphore Niépce enjoyed a comfortable, middle-class upbringing. After careers teaching and serving in the ...

Heliochrome - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Heliochrome   Zapisane w pamięci cache
A heliochrome is a color photograph, particularly one made by the early experimental processes of the middle 19th to early 20th centuries. The word was coined from ...

Heliochrome | Define Heliochrome at Dictionary.com

dictionary.reference.com/browse/ heliochrome   Zapisane w pamięci cache
Heliochrome [hee-lee-uh-krohm] /ˈhi li əˌkroʊm/ IPA Syllables Trademark. 1. a brand of photograph reproducing directly the natural colors of a subject. Related ...

 

Fotografia barwna – Wikipedia, wolna encyklopedia

pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia_barwna   Zapisane w pamięci cache
Zdjęcie Louisa Ducosa du Haurona uważa się za pierwszą fotografię barwną w historii. 

 

Fotografia barwna - w encyklopedii online.

edu.gazeta.pl/edu/h/Fotografia+barwna
Zdjęcie Louisa Ducosa du Haurona uważa się za pierwszą fotografię barwną w historii. W 1907 roku bracia Lumière wynaleźli płyty do zdjęć w barwach

 

Fotografia barwna - Encyklopedia Naukowy.pl

encyklopedia.naukowy.pl/Fotografia_ barwna,vstrona_2   Zapisane w pamięci cache
Louis Ducos du Hauron zrobił w 1877 roku kolorową fotografię francuskiego miasteczka Agen. Zdjęcie Louisa Ducosa du Haurona uważa się za pierwszą fotografię ...

Szlachetne techniki fotograficzne – Wikipedia, wolna ...

pl.wikipedia.org/wiki/Szlachetne_ techniki_fotograficzne   Zapisane w pamięci cache
Szlachetne techniki fotograficzne – techniki graficzne oparte na wykorzystaniu światłoczułości i garbujących właściwości chromianów, a także innych ...

Techniki szlachetne | Witryna poświęcona technikom ...

technikiszlachetne.pl   Zapisane w pamięci cache
Czym są dla Was techniki szlachetne? ... Szlachetna Fotografia Sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży materiałów niezbędnych do pracy w ...

fotografia analogowa Archive - Techniki szlachetne ...

technikiszlachetne.pl/?cat=39   Zapisane w pamięci cache
Fotografia analogowa, rozumiana jako zdjęcia wykonywane na kliszy fotograficznej, potem powiększane w ciemni lub odbijane w labie fotograficznym przez lata ...

FOTOGRAFIA techniki fotografowania - Michał Ceszke ...

www.fotogra.pl/techniki-fotografowania. php3   Zapisane w pamięci cache
Techniki fotografowania, szlachetna fotografia, techniki Podział fotografii, techniki fotograficzne, technologia fotografii: 7386 TECHNIKI FOTOGRAFICZNE ...

 

 

««««

 © 1989-2021 Michał Edward DUDEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.